хорог

  • 131Регар — Город Турсунзаде тадж. Турсунзода Страна ТаджикистанТаджикистан …

    Википедия

  • 132Ура-Тюбе — Город Истаравшан тадж. Истаравшан Страна ТаджикистанТаджикистан …

    Википедия